Дракони

Драконите са огромни гущероподобни митологични същества от фолклора на много култури. Драконите обикновено имат много от отличителните белези на змии или други влечуги. Традиционният дракон има два основни вида: Европейският дракон, произлизащ от източноевропейския (от който допринасящ с голяма част за формирането на образа - древногръцкия) фолклор и Китайският дракон, който има разновидности в Япония, Корея и други азиатски страни. Английската дума за дракон (dragon) идва от гръцката drаkоn (значения - дракон, змия с огромни размери, водна змия) и се смята, че произхожда от глагола drakin (виждам ясно).

Типичните дракони в който и да е фолклор най-често се оприличават като крилати земни (европейски) или водни огнедишащи зверове с остри зъби, люспеста кожа (като на влечуги), нула, два или четири крака и дълга опашка. Често срещана фигура в митовете и легенди за дракони са рицарите и ловците на дракони.